Chat with us, powered by LiveChat
Hello!

Speglar ert nuvarande innehåll er som företag?

Genom att skapa medvetet, engagerande och logiskt innehåll som ger värde för kunden ser ni till att inspirera och konkurrera. Ni har då som företag skapat verktyg för att nå ut till målgruppen, vilket skapar förutsättningar för långsiktiga relationer och lojala kunder.

content

Innehåll som
skapar engagemang

Den föränderliga, digitala utvecklingen i olika sociala flöden, appar och andra plattformar har skapat en helt annan medvetenhet hos kunder idag. En medvetenhet som de utnyttjar när de letar efter nya produkter eller tjänster. Det behövs därför att företag anpassar och uppdaterar sitt innehåll så att det speglar samtiden och målgruppens förväntningar.

Idag pratas det mycket om content och content marketing. För en utomstående kan dessa termer vara svåra att förstå, men en direkt översättning är innehåll som ett kommunikationsverktyg. Det i sin tur förknippas oftast med text, ljud och bild på exempelvis en hemsida, i olika kampanjer eller i sociala medier.

Föregående
|
Nästa
Vår process
  • Förproduktion: Vi börjar med ett uppstartsmöte, och baserat på er målsättning tar vi fram ett Koncept för den nya filmen, fotograferingen. Bildmanus/Moodboard, Produktionsplanering, m.m. arbetas fram.
  • Produktion: När vi har planerat hela projektet påbörjar vi filminspelning där vi sköter allt på plats i form av regi, ljud & ljus. Det kan exemplevis vara på ert kontor, ute hos er kund.
  • Postproduktion: När vi har filmat klart påbörjas arbetet med klippning, ljudläggning, grading, Musik, Textning m.m.
  • Överlämning: När filmen är klar och ni har godkänt det sista utkastet överlämnar vi den i det format ni önskar.
kontakta oss

Kom igång med nytt content!

Skickat! Vi hör av oss inom kort!
Oj! Nu blev det nått fel! Prova att chatta med oss om problemet kvarstår!