Visste du att 98% av internetanvändarna googlar på en vara eller tjänst varje dag?

Är du intresserad av att hitta nya kunder på webben? Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.

GRATIS OFFERT!

Vill ni förbättra er digitala närvaro?

Vi hjälper dagligen kunder med digital utveckling. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss så snabbt som möjligt för att se hur ni kan utnyttja den digitala närvaron på bästa sätt.Välkommen till en byrå fyllt med kompetens inom digital utveckling

Vi är en digtalbyrå med fullservicetänk, det innebär att vi erbjuda er olika tjänster helt utefter ert behov. Oavsett om det handlar om ta fram en digital strategi, utveckla en ny hemsida, designa en logotyp eller jobba med er marknadsföring så har vi den kompetens som krävs.

Analys & Strategi

Vilken eller vilka målgrupper riktar sig er webbplats till? Är webbplatsen konverteringsoptimerad? Hur, och i vilka kanaler ska ni kommunicera med era kunder?

Det här är några av de frågor som behöver besvaras innan vi kan hjälpa er på bästa sätt, oavsett projektets omfattning. Vårt mål är att ni ska få ut ett så högt värde som möjligt genom ett långsiktigt samarbete med oss. För att kunna göra detta behöver vi få en förståelse för i vilken situation ert företag befinner sig i just nu, de utmaningar ni står inför och era framtida målsättningar.

Hur kan en analys hjälpa ert företag att utvecklas?

Att analysera marknaden och använda sig av anpassade digitala strategier ger er som företag bättre förutsättningar att lyckas på den digitala marknaden. Köpbeteenden är i ständig förändring, vilket ställer krav på företag att konstant kunna uppfylla kundens förväntningar. Företag behöver därför jobba dynamiskt och med rätt verktyg för att nå målen. En analytiskt och strategisk planering är verktyg som låter er vägleda kunder rätt och till någon form av konvertering som i slutändan leder till en affär. En analys ger också insikter om hur helheten ser ut för er som företag, branschen och era kunder. Vårt mål är att alltid analysera med era kunder i fokus för att kunna ge den input som behövs att utveckla ert tillvägagångssätt på den digitala marknaden.

Vi hjälper er att ta fram en tydlig bild av nuläge, målgrupp och marknad för att kunna nå era målsättningar på rätt sätt och mot rätt kunder. Vår vision är att vara en heltäckande byrå som kan erbjuda punktinsatser eller heltäckande lösningar helt beroende på var ni som företag befinner er i nuläget.

Koncept & Design

Ett företags varumärket är grunden för hela verksamheten. Utan en stabil grund som uttrycker företagets identitet, kärnvärden och konkurrensfördelar finns det risk att försämra möjligheterna, speciellt digitalt, att attrahera nya och vårda befintliga kunder. En genomtänkt företagsidentitet är idag lika avgörande som produkten eller tjänsten.

Vi hjälper våra kunder att förändra eller förbättra sin visuella identitet för att kunna attrahera rätt målgrupp på rätt sätt. Ett bra första intryck är essentiellt eftersom det handlar om att förmedla en känsla om vilka man är som företag. Med en visuell identitet är det möjligt att nå ut på ett sätt som skapar helt nya förutsättningar och kundrelationer.

På black pixel anpassar vi vår approach utifrån er identitet. Oavsett hur långt ni kommit eller vad ni behöver hjälp med, så finns vi till hands med de rätta verktygen. Våra lösningar varierar, men innefattar generellt logotyp, färgpalett, typografi, grafiska element, bildspråk och en grafisk manual.

Hur inleds ett projekt och vilket koncept passar ert företag bäst?

Varje projekt inleds med en workshop tillsammans med er som företag, där vi gemensamt går igenom önskemål, utmaningar och hur varumärket ska presenteras. Utifrån den samlade informationen tar vi fram lösningsförslag och övergripande koncept som idé för hur ert företag ska kunna utvecklas på den digitala marknaden.

När konceptet är fastställt analyserar vi er webbplats och tar fram en strategi för layout och struktur. Målet med detta är att förenkla användarvänligheten av er webbplats för besökare, såkallad UX-design. Vi granskar även de flöden och konverteringsoptimeringar som bör utformas för att fungera mest gynnsamt och som förenklar besökarens interaktion med webbplatsen.

Grafisk form är mer än färg och typsnitt – varje detalj på webbplatsen utgör tillsammans den visuella hierarki som hjälper användare att avgöra vad som är viktigt. Centralt är att förstärka den process som bestämts under UX-arbetet och förmedla företagets identitet. När ni som företag godkänt idé, design och grafisk form kan vi starta utvecklingsfasen.

Webb & Systemutveckling

Skapa nya förutsättningar med en ny, modern och välarbetad hemsida.

Enligt studier av svenskarnas internetvanor så googlar över 96 procent av befolkningen för atthitta rätt information på nätet. Det innebär att en majoritet av alla konsumenter regelbundet söker information om råd, hjälp eller jämförelser för att hitta det bästa erbjudandet. Få kunder är idag helt trogna ett varumärke eller leverantör, utan vill mer än någonsin tidigare försäkra sig om att de gör en bra affär till sin egen fördel. Med en strategiskt utvecklad hemsida är det möjligt att snabbt bemöta kundens specifika efterfrågan och underlätta en aktiv handling, en så kallad konvertering. Det kan röra sig om en förfrågan, ett lead eller ett köp. När din hemsida aktivt konverterar möjliggör detta för både fler och bättre affärer.

Att ha en egen hemsida är idag väsentligt för företag som vill utvecklas och finnas tillgängligapå den digitala marknaden. Det sker ständigt förändringar i den digitala världen och att ha en hemsida som kommunicerar med besökare dygnet runt är viktigare är någonsin för att bemöta kunderna på deras villkor. Hemsidan är ert varumärke utåt, där ni kan mötaera kunders förväntningar.

Hur vet ni vad som passar ert företag och var ska ni börja?

Innan vi på black pixel inleder ett nytt projekt försäkrar vi oss om vilka mål hemsidan ska uppnå och hur den bäst ska vara konverteringsoptimerad. Med ett tydligt, definierat koncept kan vi utveckla en hemsida som passar just er och den målgrupp ni önskar nå.

Vi besitter kompetens inom såväl frontend- som backend-utveckling. Vi jobbar oftast i Wordpress men är helt oberoende när det kommer till val av plattform eller programmeringsspråk. Varje projekt bedöms individuellt och utvecklas utifrån just det specifika behovet och målsättningen - allt för att skapa den plattform som era kunder efterfrågar.

Media & Content

Den föränderliga, digitala utvecklingen i olika sociala flöden, appar och andra plattformar har skapat en helt annan medvetenhet hos kunder idag. En medvetenhet som de nyttjar när de letar efter nya produkter eller tjänster. Det behövs därför att företag anpassar och uppdaterar sitt innehåll så att det speglar samtiden och målgruppens förväntningar. Genom att skapa medvetet, engagerande och logiskt innehåll som ger värde för kunden ser ni till att inspirera och konkurrera. Ni har då som företag skapat verktyg för att nå ut till målgruppen vilket skapar förutsättningar för långsiktiga relationer och lojala kunder.

Vad är content och hur kan det användas i kommunikationssyfte?

Idag pratas det mycket om content och content marketing. För en utomstående kan dessa termer vara svåra att förstå, men en direkt översättning är innehåll som ett kommunikationsverktyg. Det i sin tur förknippas oftast med text, ljud och bild på exempelvis en hemsida, i olika kampanjer eller i sociala medier.

Foto

Vikten av snygga, tilltalande bilder och porträtt ska inte underskattas vilka skapar mervärde för en hemsida. Vi ser till att ta fram bilder som speglar ert företag.

Film

Rörligt material i form av film och video på hemsidan eller på andra digitala plattformar blir ett allt viktigare sätt att kommunicera. Få medier kan förmedla samma känsla för ett företag.

Copy

Relevant information ger relevanta kunder. Vilken information och rubriker är bästa att använda sig av? Hur ser kommunikationen med kunder ut idag? Vi kan hjälpa till med att skapa inspirerande innehåll som tilltalar dina besökare, men också sökmotorerna.

Marknadsföring

Digital marknadsföring ger företag möjlighet att vara specifika när det kommer till målgruppsinriktning. Den är också överlägsen all annan marknadsföring vad gäller mätbarhet, som även går att mäta i realtid. Att marknadsföra digitalt är en lönsam och kostnadseffektiv metod som blir allt vanligare för både större och mindre företag. Att synas blir att finnas. Med en tydlig målsättning och rätt statistikverktyg är det möjligt att mäta exakt hur framgångsrik den digitala marknadsföringen varit, för att i nästa steg öka konverteringen ytterligare. En digital satsning blir en naturlig del av ett företags övergripande affärsidé och ett sätt att konverteringsoptimera relativt okomplicerat.

Vi förstår din business, dina kunders köpbeteende och hur ni ska agera för att nå målgruppen. Här nedan ser ni vilka tjänster vi hjälper er med.

Vilka kanaler passar era mål?

Vi förstår din business, dina kunders köpbeteende och hur ni ska agera för att nå målgruppen. Därför presenterar vi också de digitala marknadsföringslösningarna som skulle passa ert företag bäst, i relation till vilka målsättningar som finns. Här nedan ser ni vilka tjänster vi hjälper er med.

Sökmotorsmarknadsföring

Betald annonsering för att driva fler besökare till din webbplats via sökmotorer, genom exempelvis Google Ads.

Sociala medier

Vi skapar en strategi och medieplanering för att bygga medvetenhet kring ert varumärke via content marketing på sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.

Statistik

Vi hjälper er med uppsättning av konto och måluppföljning, via exempel Google Analytics, för att utvärdera och maximera effekterna av den digitala marknadsföringen.

Hosting & Support

Tycker ni det är besvärligt att gå in backend och lägga till nya inställningar, eller har ni glömt bort hur man loggar in? Och vilket webbhotell är egentligen bäst?

Vi på black pixel har koll på det här, vi jobbar med det varje dag. Vi erbjuder våra kunder olika förvaltningslösningar, hosting och supporttjänster. Vi hostar allt via Amazon, vilket är en av dem bästa serverlösningarna på marknaden. Er plattform kommer därför att vara snabb och säker. Om ni är i behov av löpande hjälp med er plattform finns möjligheten att teckna ett serviceavtal med oss. Beroende på hur mycket hjälp ni behöver så kan vi ta fram ett kundanpassat upplägg. Vi ser till att vara er guide i den ibland alltför snåriga digitala värld vi befinner oss i. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.