Chat with us, powered by LiveChat

Vi förbättrar den digitala närvaron för svenska företag

Services

Strategi & Analys

Köpbeteenden är i ständig förändring och att analysera marknaden är idag ett måste. Med anpassade digitala strategier har ni som företag bättre förutsättningar att lyckas digitalt.

Vårt mål är att analysera med era kunder i fokus för att kunna ge er den input ni behöver för att utveckla era digitala tillvägagångssätt. Vi hjälper er att ta fram en tydlig bild av nuläge, målgrupp och marknad för att ni ska kunna nå era målsättningar på rätt sätt och kommunicera mot rätt kunder.

 • Google Analytics
 • Heatmaps
 • Nulägesanalys
 • Digital strategi
Kontakta oss

Koncept & Design

Ett företags varumärke är grunden för hela verksamheten. Utan en stabil grund som uttrycker företagets identitet, kärnvärden och konkurrensfördelar finns det risk att försämra möjligheterna, speciellt digitalt, att både attrahera nya och vårda befintliga kunder. En genomtänkt företagsidentitet är idag lika avgörande som produkten eller tjänsten i sig. Vi hjälper våra kunder att ta fram en ny identitet eller förbättra den befintliga. Med nytt bild- och färgspråk som speglar och betonar era kärnvärden ser vi till att ni har de verktyg som krävs för att attrahera rätt målgrupp på ett genomtänkt sätt.

 • Logotyp
 • Profilering
 • webb, system- och mobildesign
Kontakta oss

Webbutveckling

Skapa nya förutsättningar med en stabil och modern hemsida eller webbshop. Hemsidan är ert skyltfönster utåt där ni kan möta era kunders förväntningar dygnet runt. Vi besitter kompetens inom såväl frontend- som backend-utveckling och är helt oberoende när det kommer till val av plattform eller programmeringsspråk. Varje projekt bedöms individuellt och utvecklas utifrån de behov ni har och de förväntningar ni ställer på den nya hemsidan.

 • frontend
 • backend
 • webbappar
Kontakta oss

Content

Relevant information ger relevanta kunder och som företag behöver man anpassa och uppdatera sitt innehåll så att det speglar samtiden och målgruppens olika förväntningar. Genom att skapa medvetet, engagerande och logiskt innehåll som ger värde till kunden ser ni till att både inspirera och konkurrera. Vi hjälper er att nå ut till målgruppen på rätt sätt vilket skapar förutsättningar för långsiktiga relationer och lojala kunder.

 • foto
 • film
 • text
Kontakta oss

Marknadsföring

Med hjälp av digital marknadsföring kan företag vara väldigt precisa och specifika när det kommer till målgruppsinriktning. Digital marknadsföring är också överlägsen all annan marknadsföring vad gäller mätbarhet, oavsett om informationen är lagrad eller om den ska mätas i realtid. Vi sätter oss in i ditt företag och kartlägger dina kunders beteende för att ta reda på hur ni ska nå ut på rätt sätt. Utifrån vår analys berättar vi sedan vilka marknadsföringskanaler som skulle passa bäst för er, baserat på just era målsättningar och behov.

 • Google Ads
 • Facebook Annonser
 • Instagram Marknadsföring
Kontakta oss